Зразок заяви про зарахування

Ця стаття є на сайті лише в українському варіанті

Завантажити форму заяви в форматі pdf

Директору приватного навчального закладу «Харківська загальноосвітня онлайн-школа І-ІІІ ступенів «Альтернатива» Харківської області»
Шпаку Андрію Петровичу
____________________________________
П.І.Б. матері або особи, що її замінює
____________________________________
місце проживання (вказується поштова адреса)
____________________________________

контактний телефон, адреса електронної пошти
____________________________________
П.І.Б. батька або особи, що його замінює
____________________________________
місце проживання (вказується поштова адреса)
____________________________________

контактний телефон, адреса електронної пошти

Заява 

Прошу зарахувати мою дитину _________________________________ (ПІБ, дата народження повністю) до __-го класу школи. З умовами зарахування ознайомлений. 

Даю згоду використовувати і обробляти мої персональні дані та дані дитини у порядку, встановленому законодавством України. Мова навчання дитини українська.

До заяви додаю: копію свідоцтва про народження дитини; копію медичної картки; особову справу дитини (інші документи за потребою).


« ___ » ________ 202__  року                                                                          ______________ (підпис матері)    

                                                                                                                                       ______________ (підпис батька)