Публічна інформація

Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» щодо прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти, заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до інформації та документів, що зазначені у вказаній статті. Приватний ліцей «Онлайн-школа «Альтернатива» Харківської області (далі – Заклад освіти) надає доступ (в межах компетенції) до зазначеної інформації.

Статут Закладу освіти

Статут Закладу освіти розміщено у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) або за посиланням.

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Згідно із пунктом 5 статті 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) ліцензією є запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Згідно з пунктом 11 статті 1 Закону видача ліцензії – внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Відповідно до статті 43 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» органом ліцензування щодо освітньої діяльності закладів освіти є обласні державні адміністрації. Розпорядження першого заступника голови Харківської обласної державної адміністрації від 08 вересня 2017 року № 434 «Про видачу ліцензії» розміщено на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації.

Документи щодо організації освітнього процесу в 2023/2024 навчальному році

Освітня програма_1-2 класи

Освітня програма_3-4 класи

Освітня програма_5-9 класи

Освітня програма_10-11 класи

Стратегія розвитку закладу освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Структура та органи управління Закладу освіти

Кадровий склад Закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» Заклад освіти забезпечений педагогічними кадрами відповідно до робочого навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого Засновником.

Фахова освіта педагогічних працівників відповідає навчальним предметам (дисциплінам), що ними викладаються. Відповідність спеціальності педагогічного працівника навчальному предмету (дисципліні) визначена його спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або іншим документом, що підтверджує отриману кваліфікацію. Кожен працівник Закладу освіти має особисту медичну книжку та проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди.

Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності:

Показник Кількість
Педагогічні працівники (усього) 25
Керівний склад 2
Інші працівники 1
Мають кваліфікаційну категорію:
- спеціаліст вищої категорії
- спеціаліст першої категорії
- спеціаліст другої категорії
- спеціаліст

2
0
4
15
Мають науковий ступінь:
кандидат наук

1
Мають педагогічне звання:
учитель-методист

1

Територія обслуговування, закріплена за Закладом освіти його Засновником

Відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України "Про повну загальну середню освіту" територія обслуговування не закріплюється за приватними закладами освіти. Також, відповідно до пункту 5.5. Статуту Закладу освіти здобуття загальної середньої освіти в Закладі освіти не обмежується віком; учні зараховуються до Закладу освіти незалежно від місця проживання.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Закладі освіти

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29.09.2015 № 986 «Про впровадження інформаційної системи управління освітою» у загальноосвітніх навчальних закладах запроваджено інформаційну систему управління освітою, де розміщено інформацію щодо ліцензованого обсягу та кількості осіб, які навчаються у Закладі освіти.

Мова (мови) освітнього процесу

Відповідно до статті 7 Закону України "Про освіту", статті 5 Закону України "Про повну загальну середню освіту" мовою освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти є державна мова.

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Інформацію щодо наявності вакантних посад розміщено у розділі «Вакансії» на сайті Закладу освіти. Конкурс на заміщення вакантних посад може проводитись за рішенням Засновника Закладу освіти.

Матеріально-технічне забезпечення Закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» Заклад освіти для виконання державного стандарту освіти забезпечений площами та приміщеннями у достатній кількості для здійснення освітнього процесу та відповідає державним санітарним нормам і правилам утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Майно Закладу освіти перебуває у користуванні на правах оренди (майнового найму). Строк дії договору оренди майна (майнового найму) укладено на строк, що відповідає строку провадження освітньої діяльності за освітніми рівнями.

Правила прийому до Закладу освіти

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до приватного ліцею «Онлайн-школа «Альтернатива» Харківської області розроблено відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/320161, Статуту Закладу освіти.

Розмір плати за навчання здобувачів освіти

Розмір плати за навчання розміщено у розділі "Ціни на навчання" на сайті Закладу освіти.

Публічні кошти закладу освіти

Заклади освіти не отримує публічні кошти, тому кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством не оприлюднюється.

Інформація для батьків

Поради батькам під час війни

Кір дуже заразне і серйозне захворювання

Пам'ятка щодо кору

Кір - швидкий і небезпечний

Інформація від кіберполіції 1

Інформація від кіберполіції 2

Абетка безпеки від МВС

Поставте запитання Ваше звернення буде опрацьовано протягом 24 годин
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.