Методическая работа

Структура методичної роботи

приватного навчального закладу «Харківська загальноосвітня онлайн-школа І-ІІІ ступенів «Альтернатива» Харківської області

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Законодавчі та нормативно-правові документи щодо організації методичної роботи

Витяг із Закону України "Про освіту"

Стаття 60. Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників

1. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

Стаття 75. Наукове і методичне забезпечення освіти

1. Наукове і методичне забезпечення освіти здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук України, органи із забезпечення якості освіти, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти, академічні, галузеві науково-дослідні інститути, заклади освіти, інші науково-методичні та методичні установи у взаємодії з відповідними підприємствами, творчими спілками, асоціаціями, товариствами, громадськими об’єднаннями, у тому числі фаховими організаціями (професійними асоціаціями), об’єднаннями роботодавців, незалежними установами оцінювання та забезпечення якості освіти.

Витяг із Закону України "Про загальну середню освіту"

Частина друга статті 37

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти:

організовує нормативне, програмне, науково-методичне та інформаційне забезпечення системи загальної середньої освіти;

 

Частина третя статті 37

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у галузі загальної середньої освіти в межах їх компетенції:

організовують нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників;

забезпечують педагогічних працівників підручниками, посібниками, методичною літературою;

 

Стаття 38. Повноваження  закладу загальної середньої освіти

Заклад загальної середньої освіти:

створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

 

Стаття 39. Управління та громадське самоврядування закладу загальної середньої освіти

2. Колегіальним органом управління закладу загальної середньої освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються цим Законом і статутом закладу освіти.

Педагогічна рада створюється в усіх закладах освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

4. У закладах загальної середньої освіти можуть функціонувати методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

 

Стаття 41. Завдання науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти

Завданнями науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти є:

координація діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти, методичних кабінетів та методичних об'єднань педагогічних працівників;

розроблення і видання навчальних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників;

організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, системи загальної середньої освіти;

вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів закладів загальної середньої освіти, вироблення відповідних рекомендацій;

організація співпраці з вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації для підвищення ефективності навчально-методичного забезпечення;

висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду.

 

Стаття 42. Здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти

Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, підпорядковані йому науково-методичні установи та вищі навчальні заклади, а також Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України, Кримський республіканський, обласні, Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, районні (міські) методичні кабінети, науково-дослідні установи Академії педагогічних наук України та Національної академії наук України, інші суб’єкти, що здійснюють наукове і методичне забезпечення відповідно до статті 75 Закону України "Про освіту".

Закон України "Про інноваційну діяльність"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 "Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за №1255/18550.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 №522 "Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. за № 946/5167.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗВІТ
ПРО МЕТОДИЧНУ РОБОТУ

приватного навчального закладу «Харківська загальноосвітня онлайн-школа
І-ІІІ ступенів «Альтернатива» Харківської області»

Протягом 2016-2019 років учні та вчителі Онлайн-школи «Альтернатива» брали участь у низці науково-методичних заходів. Серед основних:

1. Міжнародний дистанційний конкурс «Олімпіс».

Щорічно учні 1-11 класів Онлайн-школи «Альтернатива» беруть участь у конкурсах «Олімпіс» (за рік проводиться дві сесії – осіння та весняна) на сайті www.olimpis.сom.ua. Учні можуть брати участь у всіх 5 конкурсах:

- українська мова і література;

- англійська мова;

- математика;

- інформатика;

- біологія, природознавство.

У весняній сесії Міжнародного освітнього конкурсу «Олімпіс» 2018 року взяли участь 12 учнів Онлайн-школи «Альтернатива» з 5 навчальних предметів (українська мова, англійська мова, математика, інформатика, біологія) та за результатами отримали 30 дипломів і 9 похвальних грамот

За відмінний результат диплом І ступеня отримали 8 учнів (15 дипломів), ІІ ступеня4 учні (7 дипломів), ІІІ ступеня7 учнів (8 дипломів).

Найбільшу кількість дипломів учнями старшої школи отримано з англійської мови – 5, інформатики – 4, математики – 3; початкової школи – англійська мова – 4, біологія та інформатика – по 3.  

За участь в конкурсах грамотами нагороджено 7 учнів (9 грамот).

5 учителів Онлайн-школи «Альтернатива», які викладають предмети, з яких проводився конкурс, отримали сертифікати.

В осінній сесії Міжнародного освітнього конкурсу «Олімпіс» 2018 року взяли участь 11 учнів Онлайн-школи «Альтернатива» з 5 навчальних предметів (українська мова, англійська мова, математика, інформатика, біологія) та за результатами отримали 30 дипломів і 9 грамот.

За відмінний результат диплом І ступеня отримали 7 учнів (17 дипломів), ІІ ступеня4 учні (5 дипломів), ІІІ ступеня4 учні (8 дипломів).

За участь в конкурсах грамотами нагороджено 6 учнів (7 грамот).

2. Шкільна дистанційна олімпіада «Всеосвіта»

В осінній сесії Шкільної дистанційної олімпіади «Всеосвіта» взяли участь 6 учнів Онлайн-школи «Альтернатива» та за результатами отримали 4 дипломи І ступня, 2 дипломи ІІ ступеня, 4 дипломи ІІІ ступеню; 4 сертифікати.

Подяками були відзначені батьки учнів та вчителі Онлайн-школи «Альтернатива».

3. Перший семінар щодо використання програмного продукту «Учбово-методичне забезпечення дисциплін шкільної програми» для здійснення дистанційного навчання учнів, побудованого у системі управління навчанням «Moodle».

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко та заслужений діяч науки і техніки, член-кореспондент НАПН України, ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Володимир Пономаренко провели урочисте вручення сертифікатів 100 учителям загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова за участь в апробації та проходженні навчання з використання програмного продукту «Учбово-методичне забезпечення дисциплін шкільної програми» для здійснення дистанційного навчання учнів, побудованого у системі управління навчанням «Moodle». 

Серед нагороджених 6 вчителів «Онлайн-школи «Альтернатива».

4. Онлайн-урок за темою «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 627-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права» кандидатом історичних наук, вчителем Онлайн-школи «Альтернатива» Труш Світланою Миколаївною проведено онлайн-урок за темою «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини.

Урок можна переглянути за посиланням https://youtu.be/ORr_vCNlC18

5. Всесвітній захід «Година коду».

Вчителем інформатики Онлайн-школи «Альтернатива» Чорною Оленою Сергіївною проведено онлайн-урок з інформатики в рамках всесвітнього заходу «Година коду».

Довідково. Година коду – це глобальна ініціатива щодо популяризації програмування серед школярів усього світу, метою якої є показати учням, що інформатика може бути веселою та цікавою. 100 мільйонів учнів з 180 країн світу уже встигли взяти участь у цьому заході, який відбувається щороку впродовж тижня. Ця кампанія стала всесвітнім заходом визнання інформатики, починаючи з 1-годинних вправ з кодування, а далі поширюючись на інші події у спільноті. Ця масова кампанія підтримується більш, як 400 партнерами та 200000 вчителями з усього світу.

Метою Години коду не є навчити всіх бути експертами у програмуванні за одну годину. Одна година достатня лиш для того, щоб переконатись, що інформатика є цікавою та творчою, доступною для будь-якого віку, для всіх учнів, незалежно від попередніх знань.

Урок можна переглянути за посиланням https://youtu.be/oL-p1briIN0

6. Отримання сертифікату від Global TESOL College (Канада).

Учитель початкових класів Онлайн-школи "Альтернатива", Хрипливець Кароліна Олександрівна, отримала міжнародний сертифікат для вчителів англійської мови, що підтверджує рівень володіння методикою викладання англійської мови на рівні Advanced.

Сертифікат виданий Global TESOL College (Канада).

7. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2019»

06.02.2019 у приміщенні Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області відбулось урочисте нагородження учасників, лауреатів та переможців І районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019». Гостей свята привітав заступник голови адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради Корнєва Ірина Миколаївна.

Учителя географії Онлайн-школи «Альтернатива» Бондар Альону Олександрівну нагороджено Грамотою начальника управління освіти адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради за перемогу у номінації «Успішний молодий учитель географії» та відзначено як найкращого вчителя, що використовує інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі.

8. Майстер-класі на тему «Моделювання сучасного уроку української мови».

Учитель Онлайн-школи "Альтернатива" Скидан Ярослав узяв участь у майстер-класі на тему «Моделювання сучасного уроку української мови», який проводив Олександр Авраменко - український педагог, теле- та радіоведучий, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, автор понад п'ятдесяти підручників та посібників з української мови й літератури.

9. IX Всеукраїнський конкурс на кращий веб-сайт закладу освіти.

IX Всеукраїнський конкурс на кращий веб-сайт закладу освіти проводить Інтернет Асоціація України за підтримки Міністерства освіти і науки України. Онлайн-школою «Альтернатива» подано заявку на участь у зазначеному конкурсі.

Відповідно до Положення про проведення конкурсу розгляд заявок членами журі здійснюється до 15 березня 2019 р.

Оголошення результатів конкурсу з визначенням переможців і проведення церемонії нагородження переможців відбудеться у останній тиждень березня 2019 р.

Детальніше про конкурс за посиланням.

10. Конкурс на кращий дистанційний курс.

У 2018/2019 навчальному році Онлайн-школою «Альтернатива» вперше подано заявку на участь у конкурсі на кращий дистанційний курс. На розгляд журі подається 3 курси від 2 вчителів Онлайн-школи «Альтернатива»: