Образец заявления о зачислении на экстернат

Эта статья присутствует на сайте только в украинском варианте

Скачать форму заявления в формате pdf

Директору приватного навчального закладу «Харківська загальноосвітня онлайн-школа І-ІІІ ступенів «Альтернатива» Харківської області»
Шпаку Андрію Петровичу
____________________________________

П.І.Б. матері або особи, що її замінює
____________________________________
місце проживання (вказується поштова адреса)
____________________________________
контактний телефон, адреса електронної пошти
____________________________________
П.І.Б. батька або особи, що його замінює
____________________________________
місце проживання (вказується поштова адреса)
____________________________________
контактний телефон, адреса електронної пошти

/або дані повнолітньої особи/

____________________________________
П.І.Б. 
____________________________________
місце проживання (вказується поштова адреса)
____________________________________
контактний телефон, адреса електронної пошти

Заява

Прошу провести річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію за _______________ (освітній рівень та/або клас) _____________________________ (П.І.Б. екстерна (заповнюється для неповнолітніх осіб), _____ року народження, у зв’язку з _____________________________________________ (вказати  причину  згідно  з  пунктом  1  розділу  ІІ  Положення  про  екстернат  у загальноосвітніх навчальних  закладах, затвердженого наказом МОН від 13 березня 2017  року № 369).

Мова навчання українська.                                                                                               

Даю згоду використовувати і обробляти мої персональні дані та дані дитини у порядку, встановленому законодавством України.

До заяви додаються документи: копія паспорту (свідоцтва про народження); документ про наявний рівень загальної середньої освіти (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту тощо); інші необхідні документи (за потребою).


« ___ » ________ 202__  року                                                                          ______________ (підпис матері)    

                                                                                                                                       ______________ (підпис батька)  

                                                                                                                                       /або/
                                                                                                                                       ______________
(підпис повнолітньої особи)

 

Із Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 369 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 р. за № 416/30284; порядком проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів, визначеним Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, та програмами з навчальних предметів ознайомлені(ний).

« ___ » ________ 202__  року                                                                          ______________ (підпис матері)    

                                                                                                                                       ______________ (підпис батька)  

                                                                                                                                       /або/
                                                                                                                                       ______________
(підпис повнолітньої особи)

 

 

Пункт 1 Розділу ІІ Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 13 березня 2017 року №369:

1. Екстернат організовується для осіб, які:

1) з будь-яких поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території чи на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) (далі - неконтрольована територія) або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі або не можуть пройти річне оцінювання та/або атестацію;

2) не завершили здобуття загальної середньої освіти в навчальному закладі або є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів минулих років і не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та /або не пройшли атестацію;

3) є громадянами України, які навчалися або навчаються за кордоном;

4) є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту;

5) прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів, освітніх рівнів.

Тест на робота?

Я робот!