Журнал

Усі матеріали, які ви бачите, є демонстраційними. Функції навчання в демонстраційному доступі обмежені. Для отримання повного доступу до навчання у нашій онлайн-школі зареєструйтесь на сайті та оплатіть навчання

  • 1 У таблиці відображаються оцінки за домашні завдання – це оцінки або за “Тестове ДЗ” або за “Творче ДЗ” в залежності від того, яке з них є в даному уроці, або сумарна оцінка за «Тестове ДЗ» та за «Творче ДЗ», якщо в уроці є обидва види перевірочних робіт.
  • 2 Тематична оцінка в 1-10 класах розраховується автоматично за формулою: (середнє від поточних оцінок + середнє від контрольних робіт)/2. Якщо в темі немає контрольних робіт, то розраховується тільки середнє від поточних оцінок. Якщо в темі немає поточних оцінок, то розраховується середнє від контрольних робіт.
  • 3 Тематична оцінка в 11 класі є середньою оцінкою за контрольні роботи.
  • 4 Оцінки в 1-4 класі не враховуються і мають стимулюючий характер.
  • 5 При розрахунку тематичних беруться до уваги лише оцінки за ті уроки, які вийшли після зарахування учня в Онлайн-школу.
  • 6 У табелі в кінці семестру для 1-10 класів автоматично розраховуються семестрові оцінки, які є середніми від тематичних за поточний семестр. Для 11 класів в табелі в кінці року автоматично формуються річні оцінки, які є середніми від тематичних за весь навчальний рік.

к.р. - контрольна робота

у - усний урок

Зеленим кольором позначено назву уроку з контрольною роботою

Фіолетовим кольором позначено назву усного уроку

- переглянутий урок

н - оцінка з цього уроку не враховується через хворобу учня

- невиконаний тест

- невідправлене на перевірку творче ДЗ

- творче ДЗ на перевірці

- творче ДЗ на доопрацюванні

- нове перевірене творче ДЗ

- цей вид робіт відсутній у цьому уроці